Bảng Giá Màn Hình

THAY MẶT KÍNH IPHONE

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính iPhone SE 2020: 900.000

Thay mặt kính iPhone 5/5S/5SE/5C: 350.000

Thay mặt kính iPhone 6: 400.000

Thay mặt kính iPhone 6 Plus: 450.000

Thay mặt kính iPhone 6S: 400.000

Thay mặt kính iPhone 6S Plus: 500.000

Thay mặt kính iPhone 7: 450.000

Thay mặt kính iPhone 7 Plus: 500.000

Thay mặt kính iPhone 8: 500.000

Thay mặt kính iPhone 8 Plus: 550.000

Thay mặt kính iPhone 10/ iPhone X: 650.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 10/ iPhone X (Bấm): 750.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 10/ iPhone X (Hàn): 900.000

Thay mặt kính iPhone XS: 650.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone XS (Bấm): 750.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone XS (Hàn): 900.000

Thay mặt kính liền ron iPhone XR: 650.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone XR: 900.000

Thay mặt kính iPhone XS MAX: 700.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone XS MAX (bấm): 950.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone XS MAX (hàn): 1000.000

Thay mặt kính iPhone 11: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 11: 1.100.000

Thay mặt kính iPhone 11 Pro: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 11 Pro: 1.200.000

Thay mặt kính iPhone 11 Pro Max: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 11 Pro Max: 1.200.000

Thay mặt kính iPhone 12 mini: 1.000.000

Thay mặt kính iPhone 12 / 12 Pro: 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 12 / 12 Pro: 1.800.000

Thay mặt kính iPhone 12 Pro Max: 1.500.000

 

◊ THAY MÀN HÌNH IPHONE

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình iPhone SE 2020: 1.300.000

Thay màn hình iPhone 4: 400.000

Thay màn hình iPhone 5/5S/5SE/5C: 500.000

Thay màn hình iPhone 6: 700.000

Thay màn hình iPhone 6 Plus: 900.000

Thay màn hình iPhone 6S: 750.000

Thay màn hình iPhone 6S Plus: 1.050.000

Thay màn hình iPhone 7: 800.000

Thay màn hình iPhone 7 Plus: 1.250.000

Thay màn hình iPhone 8: 850.000

Thay màn hình iPhone 8 Plus: 1.350.000

Thay màn hình iPhone 10/iPhone X Zin ép kính: 2.800.000

Thay màn hình iPhone 10/iPhone X Zin ép kính cảm ứng: 2.400.000

Thay màn hình iPhone 10/iPhone X Zin JK (BH 12 tháng): 2.300.000

Thay màn hình iPhone 10/iPhone X JK linh kiện (BH 12 tháng): 1.400.000

Thay màn hình iPhone XS Zin ép kính (BH 2 tháng): 2.800.000

Thay màn hình iPhone XS Zin ép kính cảm ứng (BH 2 tháng): 2.400.000

Thay màn hình iPhone XS Zin JK  OLED (BH 12 tháng): 2.400.000

Thay màn hình iPhone XS Zin JK Phản quang (BH 2 tháng): 1.500.000

Thay màn hình iPhone XR zin (BH 12 tháng) : 1.700.000

Thay màn hình iPhone XR (MH JK) (BH 12 tháng) : 1.400.000

Thay màn hình iPhone XS MAX (Zin ép kính, BH 2 tháng): 4.000.000

Thay màn hình iPhone XS MAX (Zin ép cảm ứng):  3.500.000

Thay màn hình iPhone XS MAX (phản quang new):  2.900.000

Thay màn hình iPhone 11 zin: 2.000.000

Thay màn hình iPhone 11 (MH JK): 1.600.000

Thay màn hình iPhone 11 Pro : 5.000.000

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max (zin đẹp): 6.400.000

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max (zin EK / Ép cảm ứng): 5.950.000

Thay màn hình iPhone 12/ 12 Pro : 7.600.000

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max (zin TM): 10.800.000

(Khi thay thế khách hàng có thể đem linh kiện đã thay thế về, cửa hàng không giữ)

 

IPAD THAY MẶT KÍNH

Thay mặt kính cảm ứng ipad 2 (A1395/A1397/A1396): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 3 (A1416/A1430/A1403): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 4 (A1458/A1459/A1460): 450.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 1 (A1474/A1476/A1475) : 550.000

 

Thay mặt kính ipad Air 2 (A1566/A1567) : 800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.000.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 1 (A1432/A1454/A1455): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 2 (A1489/A1491/A1490): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 3 (A1599/A1600): 500.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 4 (A1538/A1550): 700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 800.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 5 (A2133/A2124/A2125/A2126): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 5: 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 9.7in (2016) (A1673/A1674/A1675): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in (2016) : 1.100.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in Gen5 (2018) (A1822/A1823): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in Gen6 (2018) (A1893/A1954): 550.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.2in Gen7: 1.100.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.2in Gen8: 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (A1701/A1709/A1852): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (liệt cảm ứng ): 1.400.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (A2152/A2153/A2154/A2123): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (liệt cảm ứng ): 1.400.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2015 (đời 1) (A1584/A1652): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro 12.9 – 2015 (liệt cảm ứng ): 1.800.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) (A1670/A1671/A1821): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) ( liệt cảm ứng): 2.900.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in) (đời 3 không home) (A1876/A1895/A1983/A2014): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2018 (đời 3 không home) ( liệt cảm ứng): 2.900.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 43 không home): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 4 không home): 3.900.000

 

Thay mặt kính ipad pro 11in  2018/ (A1980/A1934/A1979/A2013) (không home): 1.600.000

Thay mặt kính ipad pro 11in 2020 (không home): 1.600.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2018 (không home): 2.900.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2020 (không home): 2.900.000

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 2: 1.150.000

Thay màn hình ipad 3: 1.150.000

Thay màn hình ipad 4: 1.150.000

 

Thay màn hình ipad Air 1: 1.750.000

Thay màn hình ipad Air 2 : 2.600.000

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.250.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 1.550.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 1.550.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 2.200.000

Thay màn hình ipad MINI 5: 2.700.000

 

Thay màn hình ipad Pro 9.7in (2016): 3.000.000

Thay màn hình ipad Pro 9.7in Gen5 (2018): 1.650.000

Thay màn hình ipad Pro 9.7in Gen6 (2018): 1.650.000

 

Thay màn hình ipad Pro 10.2in Gen7 : 4.200.000

Thay màn hình ipad Pro 10.2in Gen8 : 4.200.000

 

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2017 (đời 1): 3.450.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2019 (đời 2)/ Air 3: 3.450.000

 

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2015 ( đời 1 )  : 4.600.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2017 ( đời 2 ) : 7.800.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 ( ipad 13in ) ( đời 3 không home ): 6.500.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2020 ( đời 4-ko home): 6.500.000

 

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 (không home) 2018: 6.800.000

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 (không home) 2020: 6.800.000

 

 

 

===============================================================================================================================================

THAY MẶT KÍNH SAMSUNG

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung M10/M105 (lót) : 500.000

Thay mặt kính Samsung M20/M205 (lót) : 500.000

Thay mặt kính Samsung M30/M305/M31/M30S : 500.000

Thay mặt kính Samsung M40/M405 : 500.000

Thay mặt kính Samsung M50/M505 : 500.000

Thay mặt kính Samsung M21: 500.000

Thay mặt kính Samsung M51: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  A01 (2019)/ A015F: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A10/A105 (lót): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A20/A205: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A30/A305: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A40/A405: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A50/A505: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A70/A705: 550.000

Thay mặt kính Samsung  A80: 750.000

Thay mặt kính Samsung  A90 5G: 600.000

Thay mặt kính Samsung  A11 2020 / A115F : 500.000

Thay mặt kính Samsung  A12 : 500.000

Thay mặt kính Samsung  A21 2020 / A215F : 500.000

Thay mặt kính Samsung  A21S 2020 / A217F : 500.000

Thay mặt kính Samsung  A31 2020 / A315F : 550.000

Thay mặt kính Samsung  A51 2019 / A515F : 550.000

Thay mặt kính Samsung  A71 2019/ A715F / Note 10 lite : 600.000

Thay mặt kính Samsung  A10s/A107 (lót): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A20s/A207: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A30s/A307: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A50s/A507: 500.000

Thay mặt kính Samsung  A3(2015)/ A300 (D,T,V) : 400.000

Thay mặt kính Samsung  A3(2016)/ A310(T,Đ,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A3(2017)/ A320 (Đ,H,V,X): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A5(2015)/ A500(T,Xden,V, Xám môn): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A5(2016)/ A510(T,Đ) : 450.000

Thay mặt kính Samsung  A5(2017)/ A520(T,Đ,H,V,X): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A6(2018): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A6 plus(2018): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A7(2015)/ A700 (T,Xden,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A7(2016)/ A710(T,Đ): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A7(2017)/ A720(Đ,H,V,X): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A7(2018)/ A750: 500.000

Thay mặt kính Samsung A8(2015)/A800(t,d,v): 500.000

Thay mặt kính Samsung A8(2016)/ A810: (T, Xám, V): 650.000

Thay mặt kính Samsung A8 (2018) / A530(Đ): 500.000

Thay mặt kính Samsung A8 plus ( 2018) / A730: 500.000

Thay mặt kính Samsung A8 Star: 600.000

Thay mặt kính Samsung A8S: 600.000

Thay mặt kính Samsung  A9(2016)/ A910/ A9 Pro(T,Đ,V) : 550.000

Thay mặt kính Samsung  A9(2018)/ A920 : 550.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  J1(2015)/ J100: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy J1 mini / j105: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J1(2016)/ J120(T,Đ,V): 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  J2 PRIME/ G532 (T,Đ,V, H) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  J2(2016)/ J200(T,Đ,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J2 Pro (2018)/ J250 (T,Đ,V,H, Xanh): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J2 Core/ J220: 400.000

Thay mặt kính Samsung  J3(2016)/ J320(T,D,V): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/4G LTE /J3119 (T,Đ,V) : 450.000

Thay mặt kính Samsung  J3 pro/ J330 (T,Đ,V,Xanh) : 450.000

Thay mặt kính Samsung  J3(2017) (T,Đ,V): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 PRIME (V, Đ, Xám) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  J4/J400 : 500.000

Thay mặt kính Samsung  J4 plus (2018): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J4 Core: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J5(2015)/ J500(T,Đ,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J5(2016)/ J510(T,D,V): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J5 pro(H,Đ,V,X): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J5 PRIME/ G570 (T,Đ,V) : 400.000

Thay mặt kính Samsung  J6/ J600: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J6 plus (2018): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7(2015)/ J700(T,Đ,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J7(2016)/ J710/ J7109 (T,Đ,V): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7(2017)/ J7 Prime (2017)/ J727T: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,Xanh) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 plus/ C710 (T,Đ,V) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 max (T,Đ,V): 550.000

Thay mặt kính Samsung  J7 PRIME/ G610 (T,Đ,V) : 450.000

Thay mặt kính Samsung  J7 (2018): 550.000

Thay mặt kính Samsung  J8(2018)/ J810 : 450.000

Thay mặt kính Samsung  J8 plus: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  On7 / SM-G600 (T,Đ,V) : 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  On5/ G5520 (T,Đ,V): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  C5(T,Đ,V) : 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  C7(T,Đ,V) : 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  C9/ C9 Pro (T,Đ,V) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1 N7000, E160s, E160L, E160k, i9220 T,D,H: 400.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1 AT&T: 400.000

Thay mặt kính Samsung  Note 2/ N7100, N7102, E250s, N7105, T889, I605: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3/ N910: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3 Neo/ N750/7500/N7502: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 4/N910(T,X,H,V): 500.000

Thay mặt kính Samsung  Note edge / N915A(T,X): 900.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Note edge/ N915A: 1.500.000

Thay mặt kính Samsung  Note 5: 550.000


Thay mặt kính Samsung  Note 7 / Note FE: 1.300.000 

Thay mặt kính Samsung  Note 8 (6.3 inch): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Note 8 (6.3 inch): 2.000.000

Thay mặt kính Samsung  Note 9 (6.4in) : 1.050.000

Thay mặt kính Samsung  Note 10 : 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  Note 10 Plus: 1.400.000

Thay mặt kính Samsung  Note 10 Lite: 600.000

Thay mặt kính Samsung Note 20 Ultra / Note 20 Plus : 1.800.000

Thay mặt kính Samsung  S3 i9300/i9305/t999/i747/R513: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S3 mini i8190: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S4 xanh, xám, Đ, T, H, tím i9500, i9502, i9505 ,i317, M919, E330, docomo: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S4 mini i9190 trắng,xanh đen : 400.000

Thay mặt kính Samsung  GALAXY J/ DOCOMO J(SC-02F) đen: 650.000

Thay mặt kính Samsung  S5 G900 / I9600 / SC – 04F ( T,D,Xden,Xam gold): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 (G906): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 mini(G800): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 active: Call

Thay mặt kính Samsung  S6 (G920): 500.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge/ G925 : 750.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung S6 edge/ G925 : 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge plus: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung S6 edge plus: 1.300.000

Thay mặt kính Samsung  S7(G930) : 500.000

Thay mặt kính Samsung  S7 edge(G935): 750.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S7 edge: 1.300.000

Thay mặt kính Samsung  S8/ S8 edge/ G950: 850.000

Thay mặt kính Samsung  S8 plus / S8 edge Plus/ G955: 900.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung S8 plus /  S8 edge plus: 1.600.000

Thay mặt kính Samsung  S9: 900.000

Thay mặt kính Samsung  S9 plus: 950.000

Thay mặt kính Samsung  S10E/G970: 900.000

Thay mặt kính Samsung  S10 / G973: 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  S10 plus / G975: 1.300.000

Thay mặt kính Samsung  S10 5G: 1.700.000

Thay mặt kính Samsung  S20: 1.400.000

Thay mặt kính Samsung  S20 Plus : 1.500.000

Thay mặt kính Samsung  S20 Ultra: 1.700.000

Thay mặt kính Samsung  E5(E500)(T,X,V): 450.000

Thay mặt kính Samsung  E7(E700)(T,X,Xden,V): 500.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Alpha/ G850 (T,xám ,den): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S1 i9000 / M110s: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S2 i9100/M250s: 350.000

Thay mặt kính Samsung E120: 400.000

Thay mặt kính Samsung E110S/ SC – 03D: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I727: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I777: 400.000

Thay mặt kính Samsung nexus/I9250/i515/sc-04D: 450.000

Thay mặt kính Samsung  I9020: 450.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/T959: 350.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/I897: 350.000

Thay mặt kính Samsung  I9070: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I997: 400.000

Thay mặt kính Samsung  T989: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Mega (6.3 inch)/I9200// 9205/ E310: 650.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung galaxy 5.8 in 9152: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Win I8552: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Trend 7560: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  GalaxyPremier 9260: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core Prime G360: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core 2 Duo G355H: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core Plus G350: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Grand Prime G530: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Grand Prime G531: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy V/G313: 450.000

◊ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung M10/M105 (lót) : 900.000

Thay màn hình Samsung M20/M205 (lót) : 900.000

Thay màn hình Samsung M21: 1.850.000

Thay màn hình Samsung M30/M305/M31/M30S : 1.850.000

Thay màn hình Samsung M40/M405 : 1.650.000

Thay màn hình Samsung M50/M505 : 1.750.000

Thay màn hình Samsung A01 2019 / A015F : 1.200.000

Thay màn hình Samsung  A10/A105 (lót): 1.100.000

Thay màn hình Samsung  A20/A205: 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A30/A305: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  A40/A405: 2.000.000

Thay màn hình Samsung  A50/A505: 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A70/A705: 2.400.000

Thay màn hình Samsung  A80 (2019): 2.500.000

Thay màn hình Samsung  A90 5G (2019): 2.300.000

Thay màn hình Samsung  A11 2020 / A115F : 1.150.000

Thay màn hình Samsung  A21 2020 / A215F : 1.300.000

Thay màn hình Samsung  A21S 2020 / A217F : 1.300.000

Thay màn hình Samsung  A31 2020 / A315F : 1.950.000

Thay màn hình Samsung  A51 2019 / A515F : 2.200.000

Thay màn hình Samsung  A71 2019/ A715F / Note 10 lite : 2.600.000

Thay màn hình Samsung  A10s/A107 (lót): 1.000.000

Thay màn hình Samsung  A20s/A207: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  A30s/A307: 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A50s/A507: 1.900.000

Thay màn hình Samsung  A3(2015)/ A300 (D,T,V) : 850.000

Thay màn hình Samsung  A3(2016)/ A310(T,Đ,V): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  A3(2017)/ A320 (Đ,H,V,X): 1.750.000

Thay màn hình Samsung  A5(2015)/ A500(T,Xden,V, Xám môn): 1.300.000

Thay màn hình Samsung  A5(2016)/ A510(T,Đ) : 1.650.000

Thay màn hình Samsung  A5(2017)/ A520(T,Đ,H,V,X): 1.600.000

Thay màn hình Samsung  A6(2018): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  A6 plus(2018): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A7(2015)/ A700 (T,Xden,V): 1.600.000

Thay màn hình Samsung  A7(2016)/ A710(T,Đ): 1.750.000

Thay màn hình Samsung  A7(2017)/ A720(Đ,H,V,X): 2.050.000

Thay màn hình Samsung  A7(2018)/ A750: 1.600.000

Thay màn hình Samsung A8(2015)/A800(t,d,v): 1.800.000

Thay màn hình Samsung A8(2016)/ A810: (T, Xám, V): 1.800.000

Thay màn hình Samsung A8 (2018) / A530(Đ): 2.000.000

Thay màn hình Samsung A8 plus ( 2018) / A730: 2.300.000

Thay màn hình Samsung A8 Star: 2.400.000

Thay màn hình Samsung A8S: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  A9(2016)/ A910/ A9 Pro(T,Đ,V) : 2.350.000

Thay màn hình Samsung  A9(2018)/ A920 : 2.250.000

Thay màn hình Samsung  J1(2015)/ J100: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy J1 mini / j105: 800.000

Thay màn hình Samsung  J1(2016)/ J120(T,Đ,V): 800.000

Thay màn hình Samsung  J2 PRIME/ G532 (T,Đ,V, H) : 900.000

Thay màn hình Samsung  J2(2016)/ J200(T,Đ,V): 800.000

Thay màn hình Samsung  J2 Pro (2018)/ J250 (T,Đ,V,H, Xanh): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J2 Core: 850.000

Thay màn hình Samsung  J3(2016)/ J320(T,D,V): 1.300.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/4G LTE /J3119 (T,Đ,V) : 900.000

Thay màn hình Samsung  J3 pro/ J330 (T,Đ,V,Xanh) : 900.000

Thay màn hình Samsung  J3(2017) (T,Đ,V): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3 PRIME (V, Đ, Xám) : 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J4/J400 : 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J4 plus (2018): 900.000

Thay màn hình Samsung  J4 Core: call

Thay màn hình Samsung  J5(2015)/ J500(T,Đ,V): 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J5(2016)/ J510(T,D,V): 1.050.000

Thay màn hình Samsung  J5 pro(H,Đ,V,X): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  J5 PRIME/ G570 (T,Đ,V) : 850.000

Thay màn hình Samsung  J6/ J600: 1.600.000

Thay màn hình Samsung  J6 plus (2018): 900.000

Thay màn hình Samsung  J7(2015)/ J700(T,Đ,V): 1.750.000

Thay màn hình Samsung  J7(2016)/ J710/ J7109 (T,Đ,V): 1.300.000

Thay màn hình Samsung  J7(2017)/ J7 Prime (2017)/ J727T: call

Thay màn hình Samsung  J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,Xanh) : 1.750.000

Thay màn hình Samsung  J7 plus/ C710 (T,Đ,V) : 2.000.000

Thay màn hình Samsung  J7 max (T,Đ,V): call

Thay màn hình Samsung  J7 PRIME/ G610 (T,Đ,V) : 850.000

Thay màn hình Samsung  J7 (2018): call

Thay màn hình Samsung  J8(2018)/ J810 : 1.900.000

Thay màn hình Samsung  J8 plus: 1.900.000

Thay màn hình Samsung  On7 / SM-G600 (T,Đ,V) :900.000

Thay màn hình Samsung  On5/ G5520 (T,Đ,V): 850.000

Thay màn hình Samsung  C5(T,Đ,V) : 2.100.000

Thay màn hìnhSamsung  C7(T,Đ,V) : 1.950.000

Thay màn hình cảm ứng Samsung  C9/ C9 Pro (T,Đ,V) : 2.550.000

Thay màn hình Samsung  Note 1 N7000, E160s, E160L, E160k, i9220 T,D,H: 900.000

Thay màn hình Samsung  Note 1 AT&T: 700.000

Thay màn hình Samsung  Note 2/ N7100, N7102, E250s, N7105, T889, I605: 1.300.000

Thay màn hình Samsung  Note 3/ N910: 1.300.000

Thay màn hình Samsung  Note 3 Neo/ N750/7500/N7502: 2.100.000

Thay màn hình Samsung  Note 4/N910(T,X,H,V): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  Note edge / N915A(T,X): 2.500.000

Thay màn hình Samsung  Note 5: 2.150.000

Thay màn hình Samsung  Note 7/ Note FE: 2.500.000

Thay màn hình Samsung  Note 8 (zin ép kính, zin new) : 4.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 9 ̣(zin ép kính, zin new) : 3.800.000

Thay màn hình Samsung  Note 9 ̣(zin nguyên khung) : 3.900.000

Thay màn hình Samsung  Note 10 (zin ép kính) : 4.700.000

Thay màn hình Samsung  Note 10 (zin nguyên khung) : 4.900.000

Thay màn hình Samsung  Note 10 Plus (zin ép kính) : 4.900.000

Thay màn hình Samsung  Note 10 Plus (zin nguyên khung) : 5.500.000

Thay màn hình Samsung  Note 10 Lite : 2.900.000

Thay màn hình Samsung Note 20 Ultra / Note 20 Plus : 5.400.000

Thay màn hình Samsung Note 20 Ultra / Note 20 Plus (zin nguyên khung) : 5.600.000

Thay màn hình Samsung  S3 i9300/i9305/t999/i747/R513: 750.000

Thay màn hình Samsung  S3 mini i8190: 700.000

Thay màn hình Samsung  S4 xanh, xám, Đ, T, H, tím i9500, i9502, i9505 ,i317, M919, E330, docomo: 800.000

Thay màn hình Samsung  S4 mini i9190 trắng,xanh đen : 1.100.000

Thay màn hình Samsung  GALAXY J/ DOCOMO J(SC-02F) đen: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  S5 G900 / I9600 / SC – 04F ( T,D,Xden,Xam gold): 900.000

Thay màn hình Samsung  S5 (G906) : 1.100.000

Thay màn hình Samsung  S5 mini(G800): call

Thay màn hình Samsung  S5 active: call

Thay màn hình Samsung  S6 (G920): 1.900.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge/ G925 : 1.900.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge plus : 2.500.000

Thay màn hình Samsung  S7(G930): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge (G935) (zin ek) : 2.600.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge (G935) (zin ngkhung) : 2.800.000

Thay màn hình Samsung  S8/ S8 edge/ G950 (zin ek): 2.850.000 

Thay màn hình Samsung  S8/ S8 edge/ G950 (zin ngkhung): 2.950.000

Thay màn hình Samsung  S8 plus / S8 edge Plus/ G955: 3.800.000 

Thay màn hình Samsung  S9 (zin ek): 2.850.000

Thay màn hình Samsung  S9 (zin ngkhung): 3.000.000

Thay màn hình Samsung  S9 plus: 3.800.000

Thay màn hình Samsung  S10E/G970: 3.500.000

Thay màn hình Samsung  S10 / G973: 4.500.000

Thay màn hình Samsung  S10 / G973 (zin ngkhung) : 4.800.000

Thay màn hình Samsung  S10 plus / G975: 4.800.000

Thay màn hình Samsung  S10 plus / G975 (zin ngkhung) : 5.000.000

Thay màn hình Samsung  S10 5G: 5.800.000

Thay màn hình Samsung  S20: 4.700.000

Thay màn hình Samsung  S20 Plus: 5.400.000

Thay màn hình Samsung  S20 Ultra: 5.800.000

Thay màn hình Samsung  E5(E500)(T,X,V): 1.200.000

Thay màn hình Samsung  E7(E700)(T,X,Xden,V): 2.100.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Alpha/ G850 (T,xám ,den): 1.100.000

Thay màn hình Samsung  S1 i9000 / M110s: 700.000

Thay màn hình Samsung  S2 i9100/M250s: 700.000

Thay màn hình Samsung E120: 800.000

Thay màn hình Samsung E110S/ SC – 03D: 800.000

Thay màn hình Samsung  I727: 800.000

Thay màn hình Samsung  I777: 800.000

Thay màn hình Samsung nexus/I9250/i515/sc-04D: 900.000

Thay màn hình Samsung  I9020: 800.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/T959: 800.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/I897: 800.000

Thay màn hình Samsung  I9070: 800.000

Thay màn hình Samsung  I997: 800.000

Thay màn hình Samsung  T989: 900.000

Thay màn hình Samsung  Mega (6.3 inch)/I9200// 9205/ E310: 1.250.000

Thay màn hình Samsung galaxy 5.8 in 9152: 1.100.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Win I8552: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend 7560: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 850.000

Thay màn hình Samsung  GalaxyPremier 9260: call

Thay màn hình Samsung Galaxy Core Prime G360: 850.000

Thay màn hình Samsung Galaxy Core 2 Duo G355H: 850.000

Thay màn hình Samsung Galaxy Core Plus G350: 850.000

Thay màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G530: 850.000

Thay màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G531: 850.000

Thay màn hình Samsung Galaxy V/G313: 800.000

Chính sách bảo hành

Bảo hành vĩnh viễn bụi, bọt, bòn tróc sơn mặt kính

Bảo hành cảm ứng 7 ngày ( LK ) màn zin Bảo hành 30 ngày. Bởi chính khách hàng sử dụng sẽ cảm nhận được chiếc điện thoại iphone của mình có lỗi hay không.

Contact Me on Zalo