Tool& File nạp Sim Ghép

Tải Tool và File Cập Nhật các Loại Sim ghép Chính Hãng 07/12/2019

Hướng Dẫn chi tiết về Sim ghép và Cập Nhật

LINK NEW  07/12/2019

LINK NEW 08/12/2019

24/10/2019 :

FW Heicard V1.34

Tool new 09/10/2019 + File Nạp Sim Ghép Heicard-DBsim-ClubSim-Hsim

FW Heicard V1.33

05/10/19:
LINK DOWLOAD : FIle Ghép Thủ công ( Manual 5S/6 /6S ).
02/10/19:
LINK DOWLOAD : Ota-Update-DB-HackSim-Xanh

————————————————————————————————-

A.Tải Tool Hack-Sim bên dưới :

B.Làm theo 2 bước đơn giản như VIDEO :

========================================================

2.CÁC SIM GHÉP KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG NHƯ : HEICARD | X-SIM | SLIM | GPP | ALI | DOUBLE-SIM | GPP SIM

Hướng dẫn cập nhật Sim Ghép Heicard|Hack-Sim|X-sim|Slim|Club lên Phiên bản mới nhất bằng USB Dongle và Máy Nạp

#FileSim ghép new  #SimGhep2019 #SimGhép iccid , hướng dẫn đổi iccid, Tạo thương hiệu Sim ghép #iPHoneLockVietNam

Xem tất cả 3 kết quả